Nikola Kalistrin
Nikola Kalistrin
Bulgaria
Nikola Kalistrin
Bulgaria

RACE

Athlète originaire de Bulgarie, Nikola pratique le ski alpinisme et le mountain running.