JURIDISK INFORMASJON

ADVARSEL

Innholdet på nettstedet www.pomoca.com er den eksklusive eiendommen til Oberalp S.p.A. og beskyttet og dekket av nasjonal og internasjonal lovgivning. Oberalp S.p.A. forbeholder seg retten til når som helst å endre innholdet på nettstedet og trenger ikke å gi brukeren en forhåndsvarsel.

 

Innholdet på nettstedet kan omfatte tekster, bilder og andre objekter og blir gjort tilgjengelig for brukeren gratis og kun til informasjonsformål.
Innholdet på nettstedet blir gjort tilgjengelig kun for private brukere og bare for privat bruk og i den grad loven tillater det. Uten skriftlig samtykke er det ikke gitt noen lisenser eller andre bruksrettigheter vedrørende innholdet på nettstedet (bilder, varemerker, merker, etc.). Eventuelle personlige og private kopier må inneholde en henvisning til opphavsretten til Oberalp S.p.A.

Bruk av nettstedet til kommersielle, profesjonelle eller offentlige formål, spesielt reproduksjon, overføring (på elektronisk eller på annen måte), modifisering, tilkobling eller andre bruksmetoder, helt eller delvis, er forbudt uten skriftlig samtykke fra Oberalp SpA

 

Det er forbudt å overføre informasjon som ikke uttrykkelig er bedt om til kontaktinformasjonen som er angitt på nettstedet. Oberalp S.p.A. forbeholder seg retten til å innlede rettslige forhandlinger mot avsenderen av slike meldinger eller spam som sendes via e-post.
Oberalp SpA vil sørge for at informasjonen som er publisert på nettstedet www.pomoca.com er pålitelig, korrekt, nøyaktig og oppdatert, men påtar seg i ingen fall noe ansvar for mulige feil, unøyaktigheter, mangler og mangler angående publisert innhold, enten det er produsert av Oberalp SpA eller av tredjeparter.

Oberalp SpA påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til innholdet på noe annet nettsted som brukeren har kommet til nettstedet www.pomoca.com eller med hensyn til nettstedene som er tilgjengelige via nettstedet www.pomoca.com, og er ikke ansvarlig for eventuelle skader, enten de er direkte eller indirekte, som brukeren eller tredjepart har fått i forhold til bruken av disse nettstedene og tjenestene som tilbys der.

Oberalp S.p.A. påtar seg heller ikke noe ansvar, direkte eller indirekte, for skader av noe slag og slag som er påført brukeren eller tredjepart under navigasjonen og besøket på nettstedet www.pomoca.com
 
For ytterligere informasjon, kan brukeren kontakte Oberalp S.p.A. på følgende adresse: privacy@oberalp.com

Innholder på denne nettisden, www.pomoca.com, tilhører ekslusivt Oberalp S.o.A.