Forpliktelser

Vern av Saimaasel

POMOCA støtter, i samarbeid med EOCA og det finske naturvernforbundet, beskyttelsen av Saimaa Ringsel som lever i Saimaa innsjøen i Finland. Etter å ha vært nær utryddelse på 50-tallet, er Saimaa-selen fortsatt i fare i dag. Deres største trussel kommer fra ikke-godkjente fiskegarn og feller (dreper 50% av babyselene) i tillegg til de stadig økende miljøgiftene. I dag anslås den totale populasjonen å være bare 300 seler.

Lær mer om bevaring av selene i Saimaasjøen

Saimaa.jpg
Fluor_free.jpg

Fluorfrie skifeller

I 2015 la POMOCA om produksjonen av feller til produksjon helt fri for den kjemiske komponenten PFOA (Perflourert oktansyre), et stoff som er miljøskadelig. POMOCA tok ytterligere sitt miljøansvar lengre da de introduserte den første impregneringen til fell helt fri for PFC (Fluorcarboner). Climb Pro Mohair ble i 2017 den første fellen på markedet med denne fluorfrie impregneringen, kalt EVER DRY 3.0. Denne felle-behandlingen er fri for løsemidler, absorberbare organiske halogenider (AOX) og brennbare stoffer. Fra 2020 er alle fellene til POMOCA PFC-fri, noe som er en stor prestasjon i industrien og felleproduksjon. Med disse tiltakene og endringene går POMOCA lengre enn nasjonale forskrifter om tekstbehandling og leder an som verdensledende innen miljøvennlig felleproduksjon.

Belter av skifeller

Hos POMOCA gjør vi alt vi kan for å redusere avfall og miljøavtrykk gjennom ny teknologi og optimalisert produksjon. Overflødig felle materiale fra produksjonen liker vi dessuten å gi et « nytt liv ». I partnerskap med Skinalp i Aostadalen, Italia blir dette materialet brukt til å produsere unikt og funksjonelt tekstilutstyr. En lokal verdikjede etableres ettersom rester fra produksjonen i Sveits, sendes til Skinalp i Italis hvor 100% av deres produksjon foregår. Dette selskapet startet med produksjon av belter, men produserer nå også lommebøker, nøkkelringer samt vekser. I 2020 presenterte Skinalp et produkt kalt SkinWallet ; en lommebok laget av oppvunnede Pomoca feller og resirkulerte materialer fra Salewa telt.

Ønsker du å kjøpe et Skinalp-belte? Det kan bestilles på www.skialp.com. Inntektene går til å større Sanonani-huset i Nepal (www.sanonani.house). Organisasjonen hjelper nepalske barn via et barnehjem ved Kathmandu og hjelper også med gjenoppbygging av hus etter det store jordskjelvet i 2015.

Single belt white screen.jpg
Polyval3.jpg

Handicapvennlige verksted

POMOCA samarbeider med 3 verksted I Sveits, Frankrike og Spania for å sette sammen og produsere feller. Dette gir 3 fulle stillinger for handicappede som ellers kanskje ikke ville hatt jobb.

100% Hydroelektrisk Energi

Fra og med 1. januar 2017 vil hele fabrikken til POMOCA bli drevet av 100% Svetsisk hydoelektrisk eneri. All energi som POMOCA bruker (varme, produksjon, kontorer etc.) will være økologisk.

Hydraulic_energy2.jpg
POw2.jpg

POW! Switzerland

POMOCA er stolt av å samarbeide tett med Protect Our Winters (POW) i Sveits. POW ble startet I 2007 og er en non-profit organisasjon. POW har gjort mye for å demonstrere friluftslivets samfunnsengasjement til å bekjempe klimaendringer. Hovedmålet er å «bevisstgjøre den sveitsiske befolkningen ved å forplikte seg til en bærekraftig livsstil og tilpasse prinsippene til fjellsport og fritidsaktiviteter».

Oberalps miljø og samfunnsansvar

Oberalp-gruppen (POMOCA, Salewa, Dynafit og Wild Country) er klar over viktigheten av samfunnsansvar og miljøtiltak og har derfor lansert en bærekraftsrapport. Dette gjør vi for å presentere de ulike tiltakene og langsiktige løsningsmetoder som selskapet vårt står for. Vår Corporate Social Responsibility plattform og denne informasjonen har blitt opprettet for å gi åpenhet og bekreftelse. Nettstedet er vert for CSR-rapporten sammen med all ny og prosjektert utvikling.

Just take a look

Download the Oberalp 2021 Sustainability Report

OBERALP PACKAGING GUIDELINES