Matteo Eydallin
Matteo Eydallin
Itàlia
Matteo Eydallin
Itàlia

RACE

Membre de l'equip nacional d'Itàlia, Matteo és un dels membres del trio que ostenta el rècord de la Patrouille des Glaciers ( 5:37).