POMOCA FAMILY

POMOCA concedeix una gran importància a cada membre de la seva cadena i està orgullosa de presentar la Família POMOCA, que reuneix tots els membres, des dels seus empleats fins als seus usuaris.