AVISOS LEGALS

ADVERTIMENT

El contingut d’aquesta web www.pomoca.com és propietat exclusiva d’Oberalp S.p.A. i està protegit i cobert per la legislació nacional i internacional. Oberalp S.p.A. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment el contingut d’aquesta pàgina web sense previ advertiment als usuaris.

El contingut de la pàgina web pot incloure textos, imatges i altres objectes i es posa a disposició dels usuaris gratuïtament i únicament a títol informatiu.

El contingut de la pàgina web està disponible exclusivament per als usuaris privats i únicament per a un ús privat dins del marc legal. Sense consentiment escrit no es concedirà cap llicència ni cap altre dret d’ús sobre el contingut d’aquesta web (imatges, marques registrades, marques, etc.). Qualsevol còpia personal i privada ha de contenir una referència al drets d’autor d’Oberalp S.p.A.

Sense consentiment per escrit d’Oberalp S.p.A., està prohibit l’ús d’aquesta pàgina web per finalitats comercials, professionals o públiques; en particular, la reproducció, la transmissió (per via electrònica o qualsevol altra), la modificació o qualsevol altre mètode d’ús, total o parcial.

Està prohibit trametre informacions no expressament sol·licitades a les dades de contacte indicades a la web. Oberalp S.p.A. es reserva el dret d’iniciar procediments judicials contra els remitents de tals missatges o de correus brossa enviats per correu electrònic.

Oberalp S.p.A. vetllarà per tal que les informacions publicades a la web www.pomoca.com siguin fiables, correctes, precises i actualitzades, però en cap cas assumeix la responsabilitat pels eventuals errors, inexactituds, mancances i omissions en els continguts publicats, produïts per Oberalp S.p.A, o per tercers.

Oberalp S.p.A. no assumeix cap responsabilitat pel que fa al contingut de qualsevol altra pàgina web a través de la qual l’usuari hagi accedit a www.pomoca.com, ni respecte a les webs accessibles des de www.pomoca.com; no es fa responsable pels danys, directes o indirectes, causats per l’usuari o per tercers respecte a l’ús d’aquestes pàgines web i dels serveis que hi siguin oferts.

Oberalp S.p.A. tampoc assumirà cap responsabilitat, directa o indirecta, pels danys de qualsevol mena causats per l’usuari o per tercers durant la navegació i la visita de la pàgina web www.pomoca.com.

Per a més informació, l’usuari pot contactar a Oberalp S.p.A. a l'adreça de correu electrònic: privacy@oberalp.com.

El contingut d’aquesta web és propietat exclusiva de Oberalp S.p.A.