Stefan Häusl
Stefan Häusl
Àustria
Stefan Häusl
Àustria

FREE

Freerider professional, Stefan ha guanyat diverses competicions (a destacar, la primera etapa del Freeride World Tour en 2011).