Ekaterina Osichkina
Ekaterina Osichkina
Rússia
Ekaterina Osichkina
Rússia

RACE

Originària de Kamchatka, a Rússia, Ekaterina guanya, en la seva categoria, pràcticament totes les curses d'esquí de muntanya en què participa.