Pomocup

The skimo device

Pomocup er den første elektroniske enheten som er laget av- og for skibestigning. Den er enkel og praktisk i bruk. Enheten festes med en sikker magnet på skien og vil gi deg presis måling av data spesifikt for skibestigning! Dataen, tracking og infomasjon overføres i real-time til telefonen.

www.pomocup.com